มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

ADS-WEB-NET POST WEB 390 tp - มอบห้องหนัง-01

 

เมื่อ เวลา 10.30 น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน จากนายเด่น ดับโศก ผู้บริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อส่งมอบให้กับ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังได้มีกิจกรรม เล่นเกมแจกของรางวัล เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม ป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม และมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อีกด้วย

นายเด่น ดับโศก ผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ กล่าวว่า มูลนิธิฯได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องเด็กนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจพร้อมมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ เพื่อให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม นำน้องๆนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ฟรี มอบทุนการศึกษาประจำปี และการสร้างห้องเพื่อการเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ จะมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อน้องๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่จะเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆโดยมูลนิธิฯจะคัดสรรดีวีดีภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจ สำหรับน้องๆ ส่งต่อให้อย่างต่อเนื่อง

 

 

tp - มอบห้องหนัง-02 tp - มอบห้องหนัง-03 tp - มอบห้องหนัง-04 tp - มอบห้องหนัง-05

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว