มอบศาลาเอนกประสงค์มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทให้วัด

WEB-02

s - มอบอาคาร-01

ที่วัดศรีสุทธาราม ( วัดกำพร้า) ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ โดยมีนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ผู้นำชุมชน คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุทธารามและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

s - มอบอาคาร-02

สำหรับศาลาเอนกประสงค์หลังดังกล่าวทางด้านนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมด้วยตระกูลหงษ์คู ได้ร่วมกันสร้างถวายให้กับวัดศรีสุทธารามมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีพระครูสาครกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาราม เป็นผู้รับมอบ เพื่อทางวัดจะได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดรวมทั้งเป็นสถานที่ในการจัดงานบุญต่างๆ โดยภายในงานมี การทำบุญเลี้ยงพระรวมทั้งเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนประมาณ 700 คน และแขกผู้มาร่วมงานอีกด้วย

s - มอบอาคาร-04

s - มอบอาคาร-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว