มอบวุฒิบัตรผู้อุปสมบทหมู่

vk มอบเกียรติบัตร 4

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๑๔ ธันวาคมที่ผ่านมา  พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล  เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี  ได้เดินทางมามอบวุฒิบัตรแก่ผู้อุปสมบทหมู่ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  และคณะสงฆ์   รวมถึงดร.ละมูล  ลือสุขประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  และคณะกรรมการฯ  ร่วมให้การต้อนรับ

vk มอบเกียรติบัตร 3

vk มอบเกียรติบัตร 1

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ที่ทางวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวงได้จัดขึ้นในปีนี้  นับเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว  โดยปีนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการเสด็จสวรรคต  รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน  คือตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งสิ้น ๑๒๐ คน  และในวันที่ ๑๕ ธันวาคมนี้เหล่าผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทจะได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังด้วย  ส่วนในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. จะเป็นพิธีลาสิกขา  ซึ่งนับเป็นปีมหากุศลที่ผู้เข้าร่วมอุปสมบททุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจในการอุปสมบทเข้าสู่การศึกษาพระพุทธศาสนา  เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

vk มอบเกียรติบัตร 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว