มอบวัสดุซ่อมบ้าน

AD WEB NET 2

 

tp-กาชาดมอบของ1

นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิง ณัฐณิชา โกสมุทร ผู้เขียนฎีกาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพ

tp-กาชาดมอบของ2

โดยมีใจความว่า ตนเองอายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ครอบครัวเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำสวนองุ่น ต่อมาถูกเจ้าของที่ดินขับไล่ ประกอบกับบิดามารดามีภาระดูแลย่าชราภาพบุตรชายพิการ 1 คน และบุตรในวัยศึกษา 2 คน ได้รับความเดือดร้อน เกรงว่าครอบครัวจะไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ดินทำกิน ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพต่อไปได้ ต่อมาสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด.ญ.ณัฐณิชา โกสมุทร ต่อไป

ในครั้งนี้นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะได้มอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านมูลค่า74,000 บาท ให้ โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และได้รับการสนับสนุนกำลังพล จากกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี มาช่วยเหลือในการสร้างบ้าน                  

tp-กาชาดมอบของ3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว