มอบรางวัลภาพถ่ายงานแห่เจ้าพ่อ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-มอบรางวัล1

เมื่อเวลา 10.00น. ของวันที่ 15 มิถุนายน ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และ นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ 8 คน ซึ่งได้แก่รางวัลที่ 1,2 และ3 รวมทั้งรางวัลชมเชย อีก 5 คน เป็นรางวัลเงินสดและของที่ระลึกจากทาง ททท.

ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 ได้แก่ ภาพของนายศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์  รางวัลที่2 ได้แก่ นายอภิวัฒน์ สมนาม รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายเจนศักดิ์ อมรมงคล

ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ ภาพของนางหนูแตง แสนจะรัก,นายภคณรรพ์ ถนนทิพย์, นายเจษฎา นาวาโยธิน,นายประพันธ์ ยังมี และนางสาวกิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์

โดยภาพที่ได้รางวัลและภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต่อไปก็จะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองในปีต่อๆไปด้วย

 

 

 

tp-มอบรางวัล2 tp-มอบรางวัล3

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว