มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ รพ.บ้านแพ้ว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน นายแพทย์พรเทพ พงษ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน เป็นประธานในพิธีรับมอบรถ Ambulance มูลค่า 2,251,600 บาท จากสโมสรไลออนส์กรุงเทพบัวหลวง และสโมสรไลออนส์กรุงเทพนิมิตใหม่ โดยรถคันนี้จะใช้รับ-ส่งผู้ป่วยในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต บนรถจะมีเครื่องมือปฐมพยาบาลในสภาวะฉุกเฉิน เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องให้ Oxigen อุปกรณ์ให้น้ำเกลือ เข็มฉีดยาชนิดต่างๆ เตียงพยาบาลแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งรถเข็นแบบนั่ง ทั้งหมดก็เพื่อ ยื้อชีวิต ก่อนถึงมือหมอในโรงพยาบาล

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ยังมีรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอ และทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องมีรถพยาบาลฉุกเฉินอีก1 คัน ทางมูลนิธิไลออนส์สากล จึงร่วมกับ สโมสรไลออนส์ กรุงเทพบัวหลวง และสโมสรไลออนส์ กรุงเทพนิมิตใหม่ และสมาชิกได้บริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ทั้งนี้ มูลนิธิไลออนส์สากล ได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 75 เปอร์เซ็นต์ ของราคารถ Ambulance ส่วนที่เหลือ 25 เปอร์เซ็นต์นั้น สมาชิกไลออนส์กรุงเทพบัวหลวง และ สมาชิกไลออนส์กรุงเทพนิมิตใหม่ ร่วมกันสนับสนุน

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว