มอบประกาศนียบัตรดอกลำดวน

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

fm - ดอกลำดวน1

ที่ศาลา SML โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม ตำบลโคกขาม   นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงวัย “ปริญญาชีวิต ผู้สูงวัยรักสุขภาพ”  พร้อมด้วย นายมานะ  เปาทุย  สาธารณสุขอำเภอเมือง  นายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายก อบต.โคกขาม  โดยมีนักเรียนผู้สูงวัย จำนวน 27 คน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้  ซึ่งโรงเรียนดอกลำดวนแห่งนี้ เป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม  และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยโคกขาม

ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ก็ได้ผ่านการเรียนการฝึกอบรม เก็บเกี่ยวกันเป็นรายชั่วโมง  ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการสอนที่โรงเรียนฯจัดขึ้นจนจบการศึกษาได้  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นก็จะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ  เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง  เช่น  การหกล้ม  สมองเสื่อม  และป้องกันโรคซึมเศร้า  และการเรียนในแต่ละครั้งผู้สูงอายุจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน   ดังนั้นวิธีการเหล่านี้จึงเป็นส่วนช่วยป้องกันเหล่าผู้สูงอายุจากภาวะเสี่ยงข้างต้นได้เป็นอย่างดี

fm - ดอกลำดวน2 fm - ดอกลำดวน3 fm - ดอกลำดวน4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว