มอบบ้านเด็กเรียนดี เป็นของขวัญปีใหม่

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-มอบบ้าน1

เมื่อเวลาประมาณ 09.09 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2560 พันเอกวราวุธ สีดาพาลี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับเด็กชายปรัชพงศ์ สิตานนท์ และครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 81/11 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยในพิธีส่งมอบบ้านหลังนี้ ก็มีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน ตลอดจน เจ้าของที่ดิน ผู้แทนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครูเพื่อนๆ นักเรียน ที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับเป็นสักขีพยานในการส่งมอบบ้านหลังนี้ด้วย โดยในการนี้ยังได้จัดมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กับ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของเด็กชายปรัชพงศ์ สิตานนท์ อีกทั้งยังเพื่อให้เด็กชายปรัชพงศ์ ได้ยึดมั่นเป็นเยาวชนคนดีของชาติบ้านเมือง พร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเงินทุนในการประกอบอาชีพ กับ เมล็ดผักเพื่อใช้ทำแปลงสวนเกษตรพอเพียง บริเวณพื้นที่หลังบ้าน เป็นการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันเอกวราวุธ สีดาพาลี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า พิธีส่งมอบบ้านเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นี้ เกิดขึ้นตามที่ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเด็กชายปรัชพงศ์ สิตานนท์ ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัด ที่มีมารยาทและผลการเรียนดี แต่กำลังประสบปัญหาจากบ้านที่ปัจจุบันอาศัยร่วมกันหลายชีวิต มีสภาพทรุดโทรมมาก ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัย และที่ดินบริเวณที่ตั้งของบ้านดังกล่าว ก็กำลังจะถูกยึดคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกินกำลังที่ทางโรงเรียนจะให้การช่วยเหลือได้ ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาและเป็นสื่อกลางในการแจ้งถึงหน่วยงานอื่นๆที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ

ทั้งนี้เมื่อพลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเด็กชายปรัชพงศ์ สิตานนท์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีมารยาทและผลการเรียนดี นับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงได้เร่งสั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าให้ความช่วยเหลือโดยด่วน ด้วยการหาพื้นที่ พร้อมดำเนินการก่อสร้างบ้านในทันที เพื่อให้เด็กชายปรัชพงศ์ และครอบครัวได้อยู่อาศัย สำหรับการเริ่มก่อสร้างนั้นใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 41 วัน ส่วนการดำเนินงานนั้น ก็เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่

 

tp-มอบบ้าน2 tp-มอบบ้าน3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว