มอบบ้านหลังใหม่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

s-รับมอบบ้านใหม่-01

ณ บ้านเลขที่ 96ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยมี พ.ต.ท.สมชาย ขอค้า รอง.ผกก.สส.สภ.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ประธานชมรมคนปักษ์ใต้สมุทรสาคร นายอาทร ชวลิตพร พร้อมกลุ่มชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มชมรมพลังรวมใจ กลุ่มสมุทรสาครไบรค์วีคได้รวมใจกันมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่นายมังกร เชิงสมหวัง อายุ 63 ปี  ในการนี้ยังได้มีการจัดมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวนายมังกร  เชิงสมหวัง  อีกด้วย

โดยทางด้าน พ.ต.ท.สมชาย ขอค้า  รอง.ผกก.สส.สภ.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ประธานชมรมคนปักษ์ใต้สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว สำหรับโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้ได้มีบ้านที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ถิ่นที่อยู่อาศัยและตอบแทนสังคม เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้สูงอายุบางรายยังขาดอยู่ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสาธารณกุศล โดยบ้านหลังดังกล่าวใช้งบก่อสร้างประมาณ300,000บาท นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางกุหลาบ เชิงสมหวัง อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่93 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มูลค่าจำนวน50,000บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกด้วย../

s-รับมอบบ้านใหม่-02 s-รับมอบบ้านใหม่-03 s-รับมอบบ้านใหม่-04 s-รับมอบบ้านใหม่-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว