มหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-มหกรรมอาหาร-01

ที่ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 โดยมีผช.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์ จิระพรพงศ์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

s-มหกรรมอาหาร-02

สำหรับงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 นี้จะจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561  ที่ตลาดทะเลไทย โดยภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สินค้าด้านการประมง และสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะยกของดีที่ขึ้นชื่อมาจัดจำหน่าย เช่น มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว มะนาวบ้านแพ้ว เครื่องจานชามจากหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ลอดช่องวัดเจษจากต้นฉบับ สินค้าแปรรูปทางด้านการประมงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP ของดีจากทุกภูมิภาคที่สามารถซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้ และที่ขาดไม่ได้ถ้านึกถึงจังหวัดสมุทรสาครก็ต้อง อาหารทะเลสดและแปรรูปที่มีมาจำหน่ายภายในงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ภาคเกษตร ภาคประชาชน ในจังหวัด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถมาชม ช็อป ชิม ภายในงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ได้ นอกจากท่านจะได้สินค้าของดีของฝากเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังได้ช่วงสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น และเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

s-มหกรรมอาหาร-03

s-มหกรรมอาหาร-04

s-มหกรรมอาหาร-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว