มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่11

WEB-02

s - มหกรรมรักษ์สุขภาพ-01

ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 11 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้ง3โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

s - มหกรรมรักษ์สุขภาพ-02

นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนทั่วไป ได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่แข็งแรง มั่นคงต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพที่สมบูรณ์ของครอบครัวและเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนการตรวจหาความบกพร่องทางร่างกาย จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่11 โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองโรค การตรวจรักษาฟัน การตรวจดวงตา การแพทย์ฝังเข็ม การตรวจกระดูกและข้อเข่า นวดแผนไทย การตรวจโรคหัวใจ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิตอีกด้วย โดยงานดังกล่าวจะจัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งจะบริการให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

s - มหกรรมรักษ์สุขภาพ-03

s - มหกรรมรักษ์สุขภาพ-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว