พื้นถนนก่อนขึ้นสะพานต่างระดับสมุทรสาครตรงตลาดนัดต้นสนไม่เสมอกัน หวั่นเกิดอุบัติเหตุ

ADS-WEB-NET POST WEB 390

พื้นถนน1

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า สภาพพื้นถนนก่อนขึ้นสะพานต่างระดับสมุทรสาครขาเข้ามหาชัยตรงตลาดนัดต้นสนไม่เสมอกัน เนื่องจากก่อนหน้านั้น ได้มีการก่อสร้างวงเวียนกลับรถหน้าตลาดนัดต้นสน  และเมื่อก่อสร้างเสร็จพบว่า พื้นถนนตรงจุดก่อนขึ้นสะพานต่างระดับพื้นถนนที่ทำใหม่กับพื้นถนนของเก่าทำไม่เสมอกัน  จึงเกิดความเหลื่อมกันและเป็นร่องอันตราย  ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่า  จุดนี้อันตรายกับทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ อาจเสียหลักหรือสะดุดกับขอบถนนที่ไม่เสมอกันล้มลงได้  หรือแม้กระทั่งรถใหญ่ที่ขอบยางเตี้ย  ถ้าไม่สังเกตหรือไม่ชินทาง ก็จะสะดุดขอบถนนจนยางรถแตกก็เป็นได้

ซึ่งปัญหานี้ ชาวบ้าน ก็อยากฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยลงมาแก้ไขจุดอันตรายบริเวณนี้ด้วย เพราะหากปล่อยไว้นาน อาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนก็เป็นได้

พื้นถนน2

พื้นถนน3

พื้นถนน4

พื้นถนน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว