พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม เปี่ยมวิทยาคม   นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “น้อมรำลึก วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมด้วย นางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

footer_master

โดยภายในงานเริ่มด้วยการแสดงของนักเรียนประกอบเพลงพระคุณที่สามต่อด้วยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่คุณครูและนักเรียน  และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวบูชาครู และนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อมาตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นำพานดอกไม้   พานธูปเทียนบูชาครู  ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆเลยทีเดียว

footer_master

สำหรับประเพณีไหว้ครูได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้  ด้วยเหตุนี้เองการไหว้ครูจึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรม ที่แสดงความเคารพ    และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  ที่ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ  สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว