พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 28 กรกฎาคม ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระ พุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

footer_master

โดยประธานในพิธีได้จุกธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  จากนั้นพระสงฆ์ได้ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว