พิธีส่งนักกีฬา-กรีฑา แข่งขันกีฬา อปท.รอบคัดเลือก

fm - รับส่งนักกีฬา1

นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬา-กรีฑา  เพื่อไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง  ครั้งที่ 34   หรือ “เมืองกาญจน์เกมส์” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะผู้ฝึกสอน  และนักกีฬาเข้าร่วม

fm - รับส่งนักกีฬา2

ทั้งนี้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ได้เดินทางไปแข่งขันกีฬา  ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2559  ณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร สนามกีฬาภายในเขตและนอก เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ยังได้มอบโอวาทให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมส์กีฬา  สิ่งสำคัญคือต้องสร้างมิตรภาพกับเพื่อนนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นด้วย

fm - รับส่งนักกีฬา3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว