พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

ราชินี1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ราชินี2

โดยในพิธีวันนี้ ได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล  จากนั้นเป็นพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โดยให้ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ตัวแทนสภานักเรียน และตัวแทนคณะครู  อัญเชิญพานพุ่มถวายราช  สักการะ โดยมีประธานในพิธีวางพานพุ่มเป็นลำดับสุดท้าย  พร้อมทั้งเปิดกรวยดอกไม้  นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล   และผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อม เพรียงกัน จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ลงนามถวายพระพร และปิดท้ายด้วยการแสดงรำ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นอันเสร็จพิธี

ราชินี3

ราชินี4

ราชินี5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว