พิธีประดับเข็มบุรฉัตร

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - มอบเข็ม1

พลโทคณิต  แจ่มจันทรา  ผู้ว่าการภาคโรตารี 3330 โรตารีสากล นำสมาชิก และผู้สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร จำนวน 226 คน เข้ารับมอบเข็มบุรฉัตร ต่อหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินและสังคม  โดยมี พันเอกกิตติ สมสนั่น  ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   ณ อาคารเอนกประสงค์กรมการทหารสื่อสารที่ 1

fm - มอบเข็ม3

สำหรับเข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 0.9 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้านยาวด้านละ 1.0 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.1 เซนติเมตร พื้นโล่ลงยาสีม่วงขอบสีทองกว้าง 0.2 เซนติเมตร โดยรอบตรงกลางมีรูปฉัตร 5 ชั้น ทำด้วยโลหะสีทอง        ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเข็มบุรฉัตร ได้แก่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการทหาร เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

fm - มอบเข็ม2

fm - มอบเข็ม4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว