พิธีบำเพ็ญสัตตมวาร

vk บำเพ็ญ 5

ในช่วงค่ำของวันที่ 19 ต.ค. 2559 วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆอีก ๓๐ รูปร่วมในพิธี  และมีนายอำพล  อังคภาภรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

vk บำเพ็ญ 1

พิธีการเริ่มขึ้นโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยชุดแรก  ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์

vk บำเพ็ญ 2 vk บำเพ็ญ 3

หลังจากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล  คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์  และอนุโมทนา  ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำร่วมกันหลังจากนั้นพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ได้แสดงพระธรรมเทศนาต่อ  โดยประธานฝ่ายฆราวาสได้ทำการจุดเครื่องบูชาทองน้อยหน้าประธาน  และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นพระสงฆ์ ๔ รูป สวดเจริญธรรมคาถา  และต่อด้วยการทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์  และประธานฝ่ายฆราวาสได้ถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำร่วมกัน โดยพสกนิกรชาวสมุทรสาครต่างพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) ในช่วงค่ำครั้งนี้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

vk บำเพ็ญ 4

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว