พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร-ถวายภัตตาหารเพล

vk บำเพ็ญกุศล 4

วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์  และมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

vk บำเพ็ญกุศล 3

vk บำเพ็ญกุศล 1

พิธีเริ่มขึ้น  โดยประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และจุดเครื่องบูชาทองน้อย  พร้อมกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้นคณะสงฆ์สวดถวายพรพระ  ตามด้วยประธานฝ่ายฆราวาสถวายภัตตาหารเพล  จากนั้นทอดผ้าไตร  และคณะสงฆ์สดับปกรณ์  หลังจากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรม  คณะสงฆ์อนุโมทนา  และจากนั้นกรวดน้ำพร้อมกัน

vk บำเพ็ญกุศล 2

โดยพสกนิกรชาวสมุทรสาครต่างพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ในช่วงเช้านี้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว