พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ

AD WEB CCTV 14-6-60

บรรจุพระบรมสารริกธาตุ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในพระเกศของหลวงพ่ออู่ทอง ภายในพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้วครั้งนี้ มี ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว นายเผอิญ ศรีนิเวศน์ นายก อบต.หลักสาม ตลอดจนผู้ที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการจัดสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ และพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก

บรรจุพระบรมสารริกธาตุ2

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาบรรจุในพระเกศของหลวงพ่ออู่ทองนั้น ได้รับมาจากรัฐสภาเมื่อปี 2553 โดยต่อมาในปี 2557 ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระมหาธาตุรัตนเจดีย์” เพื่อทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้า ในองค์พระธาตุ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบุญญาบารมีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไป

และนอกจากนี้ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 15.09 น. ทางวัดธรรมจริยาภิรมย์ยังได้กำหนดจัดพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย

บรรจุพระบรมสารริกธาตุ4

บรรจุพระบรมสารริกธาตุ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว