พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครตรวจราคาของไหว้ตรุษจีน

tp-ตรวจราคาของไหว้ตรุษจีน1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มกราคม นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัยเพื่อตรวจราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายนำไปไหว้และใช้ในวันตรุษจีน อาทิ อาหารทะเลสดและแปรรูป หมู เป็ด ไก่ ปลา ขนมแข่ง ขนมเทียน ผักและผลไม้ต่างๆ  โดยพบว่าร้านส่วนใหญ่

ติดป้ายราคาเห็นได้ชัดเจน ราคาสินค้าบางอย่างปรับขึ้นราคาเล็กน้อยตามความต้องการของประชาชน โดยราคาสินค้าอาทิ เป็ดตัวใหญ่ กิโลกรัมละ 260 บาท ไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน กิโลกรัมละ 65-75 บาท ปลาทับทิมกิโลกรัมละ 110 บาท ปลานิลกิโลกรัมละ 65 บาท หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 140 บาท เนื้อสามชั้น กิโลกรัมละ 140 บาท เนื้อสันกิโลกรัมละ 140 บาท ขนมเข่ง ขนมเทียน ชิ้นละ 6 -7 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 30 บาท ผักซีใบใหญ่ กิโลกรัมละ 40 บาท

พริกสดกิโลกรัมละ 70 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 25 บาท ผักกาดขาวปลี กิโลกรัมละ 20 บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 50 บาท ส้มกิโลกรัมละ 60 – 80 บาทแล้วแต่ไซค์ แก้วมังกรกิโลกรัมละ 50บาท ลำไยกิโลกรัมละ 80-100 บาท กล้วยหอมหวีละ 100 บาท

การตรวจในครั้งนี้  พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า เป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 43 พ.ศ.2559 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ถูกต้องและครบถ้วน และให้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในทุกตลาดและหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าสูงกว่าราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์จะมีความผิดตามกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุกไม่

เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท

tp-ตรวจราคาของไหว้ตรุษจีน2 tp-ตรวจราคาของไหว้ตรุษจีน3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว