พัฒนาศักยภาพ

AD WEB CCTV

 

vk เพิ่มศักยภาพ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และชี้แจงคณะทำงานดำเนินการตรวจ  ประชาสัมพันธ์  เฝ้าระวัง  และบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีพ.ต.อ.ธงชัย  เนตรสขาวัฒน์  ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  พร้อมทั้งมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานด้านสาธารณสุข  และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วม

vk เพิ่มศักยภาพ 2

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มาตรา 26-มาตรา 32  คือ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านบรรจุภัณฑ์  ฉลาก  ข้อความคำเตือน  ด้านสถานที่ห้ามขาย และห้ามดื่ม  ด้านวัน เวลาที่ห่ามขาย  ด้านอายุและพฤติการณ์ของผู้ซื้อ  ด้านวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และด้านการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พร้อมทั้งชี้แจงคณะทำงานดำเนินการตรวจ  ประชาสัมพันธ์  เฝ้าระวัง  และบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้  โดยจะมีลงตรวจในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายแก่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้  เพื่อขอความร่วมมือ

 

vk เพิ่มศักยภาพ 3

vk เพิ่มศักยภาพ 4

                                                                                     ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว