พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม โดยมีนางพาณี วลัยใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาสาสมัครคุมประพฤติจากทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการอบรมกันทั้งสิ้น 2 วัน คือ 20-21 กันยายน

โดยเป้าหมายของงานนี้คือต้องการให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในชุมชน และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งทางกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการนำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศจำนวน 22,976 คน

 

tp-คุมประพฤติ2 tp-คุมประพฤติ3 tp-คุมประพฤติ4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว