“พัฒนาศักยภาพดิจิทัลทีวีท้องถิ่น…สู่การเป็นสื่อสร้างสังคมสุขภาวะ”

WEB-02

อบรมเคเบิล1

จากการที่สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง  ได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวและรายการท้องถิ่นผ่านช่อง Cable channel 37 HD  ภายใต้ความร่วมมือของเคเบิลทีวี ท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสื่อสารสาธารณะ  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน  การพนัน และ ภัยพิบัติ  และหลังจากที่มีการผลิตสื่อต้นแบบจาก 13 สถานีเกิดขึ้น พบว่าเคเบิลทีวี มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการนำเสนอสื่อ  ดังนั้นทาง   Cable channel 37 HD   ได้ร่วมกับ สสส.  ดึง 13 สถานีเคเบิลสร้างสุข  มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทีวีท้องถิ่น…สู่การเป็นสื่อสร้างสังคมสุขภาวะ  เมื่อวันที่ 5 – 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร  ซึ่งครั้งนี้ตัวแทนสื่อของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นมหาชัยเคเบิลทีวี ในฐานะหนึ่งในสื่อต้นแบบในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ การรับมือเพลิงไหม้ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อบรมเคเบิล2

โดยกิจกรรมในวันแรก ได้มีอาจารย์ มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  จากนั้นเป็นเวทีเสวนาทิศทาง สื่อเคเบิลสู่ดิจิทัลท้องถิ่นกับบทบาทการเป็นสื่อสร้างสังคมสุขภาวะ โดยคณะที่ปรึกษา บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด  ซึ่งหัวข้อนี้เป็นการสะท้อนว่า  ในยุคของเคเบิลทีวีตอนนี้กำลังถดถอยลงมาก  เพราะต้องสู้กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากมือถือและสื่อโซเชียลต่างๆ  โดยสถานีเคเบิลท้องถิ่นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล  โดยการนำเสนอข่าวและผลิตรายการให้น่าสนใจมากขึ้น เพราะเชื่อว่าเคเบิลท้องถิ่นยังมีบทบาทในการเข้าถึงและสะท้อนปัญหาต่างๆในชุมชนได้มากที่สุด  เพื่อให้สมาชิกเคเบิลทีวี ยังคงติดตามต่อไปอีกยาวนาน  นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจที่ผู้ผลิตข่าวและผู้ผลิตรายการให้ความสนใจนั้นก็คือ “การพัฒนาสื่อแนวใหม่ให้โดนใจท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการผลิตสื่อ MoJo โดยการถ่ายภาพและตัดต่อให้เสร็จในมือถือเพียงเครื่องเดียว โดยมีคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต และทีมผลิตสื่อ MoJo ได้มาถ่ายทอดความรู้  ซึ่งเน้นว่า การจะทำคลิปข่าวหรือรายการอะไรออกมา  5 วินาทีแรกนั้นควรจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อชักชวนให้คนยังคงอยากเปิดดูต่อไปจนจบ

อบรมเคเบิล3

ส่วนการอบรมในวันที่สองนั้น ไฮไลท์อยู่ที่วิทยากรที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีกับคุณศุ บุญเลี้ยง ที่มาพร้อมกับทีมงานจากกะทิกะลาคอมปานี  โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ได้ให้ความรู้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมสุขภาวะ การเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกเวิร์กช็อปที่สนุกสนานเข้าไป ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้ง่ายมากขึ้น  ต่อมาคุณยุพา  เพ็ชรฤทธิ์ จากบริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ได้มาพูดคุยในเรื่องปรุงสื่อให้น่าเสพ ซึ่งได้แนะนำว่าการผลิตรายการนั้น  บางครั้งหัวข้อเรื่องอาจดูธรรมดา แต่เมื่อลงมือทำและลองมองลงไปลึกๆลองคิดนอกกรอบแล้ว อาจมีเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าติดตามและอาจเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้   และสุดท้ายของกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานีต้นแบบผลิตสื่อสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ทั้ง 13 สถานี ส่วนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นมหาชัยเคเบิลทีวี ได้มีคุณวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร กรรมการผู้จัดการบริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด เป็นผู้รับมอบ และสำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทีวีท้องถิ่น…สู่การเป็นสื่อสร้างสังคมสุขภาวะในครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าสื่อต้นแบบทั้ง 13 สถานี จะนำความรู้ไปพัฒนางานสื่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อบรมเคเบิล4

อบรมเคเบิล5

อบรมเคเบิล6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว