พอเพียง เพื่อเพียงพอ ปรัชญาพ่อหลวงไทย

รายงานพิเศษ “พอเพียง เพื่อเพียงพอ ปรัชญาพ่อหลวงไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยทีมงานมหาชัยเคเบิลทีวี