“พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด โดยมีนายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด   ได้เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตน  พร้อมนักเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียน แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ของจิตอาสา ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้ฝากความห่วงใยแก่เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ทุกคนโตขึ้นอย่างปลอดภัย
footer_master

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย   มอบอุปกรณ์การกีฬา  มอบพัดลมจำนวน 6 ชุด มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง  และมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคอีกด้วย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว