ฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีของตำรวจ ภ.จว.สมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-ฝึกการใช้ปืน-01

ที่กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน และยุทธวิธีของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการ สารวัตร และเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฯสำหรับโครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทราบและเข้าใจยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการลดความสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยังเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครด้วย

s-ฝึกการใช้ปืน-02

สำหรับการฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีของตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาครนี้ ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทผู้บริหาร, ประเภทชำนาญการใช้อาวุธปืน และประเภททั่วไป

s-ฝึกการใช้ปืน-03

s-ฝึกการใช้ปืน-04

s-ฝึกการใช้ปืน-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว