ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

s-ฝึกซ้อมดับเพลิง-01

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก การกระทำของบุคคลสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ซึ่งเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความพร้อมในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องตามวิธีขั้นตอนในการปฏิบัติ

s-ฝึกซ้อมดับเพลิง-02

s-ฝึกซ้อมดับเพลิง-03

s-ฝึกซ้อมดับเพลิง-04

s-ฝึกซ้อมดับเพลิง-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว