ฝากดวงวัดท่าไม้

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

แก้ชงวัดท่าไม้

เรื่องของปีชงนับเป็นความเชื่อของชาวจีนที่เข้ามามีอิทธิพลกับชาวพุทธได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อรู้ว่าตนเองมีปีเกิดที่ชงในปีนั้นๆก็อาจรู้สึกไม่สบายใจ จึงหาวิธีแก้ตามตำราของชาวจีน ซึ่งก็มีหลายวัด หลายสถานที่สร้างกุศโลบายเพื่อคลายความกังวลของจิตใจให้ลดลง ถ้าพูดถึงสถานที่แก้ปีชง เสริมดวงที่มีอยู่ในสมุทรสาครก็ต้องวัดท่าไม้ ที่จะเลื่องชื่อในเรื่องของการแก้เคราะห์ สะเดาะกรรม   ซึ่งวัดท่าไม้จะเปิดรับฝากดวงสำหรับผู้ที่มีปีชงมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ซึ่งจะอยู่ในช่วงตรุษจีนเป็นต้นไป เหตุที่ต้องรอให้ถึงตรุษจีนก่อนก็เพราะ เป็นวันที่จะเปลี่ยนปีนักษัตร ที่จะส่งผลให้เกณฑ์ชะตาชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนด้วย สำหรับผู้ที่จะมาฝากดวงก็ให้มาที่ศาลาเจ้าแม่กวนอิม จะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายขั้นตอน อธิบายหลักการไหว้ โดยการฝากดวงก็จะให้ผู้ที่มาฝากดวงเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดและฝากไว้กับพระเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หลังจากนั้น ทางวัดก็จะนำแผ่นที่เขียนฝากดวงไปไว้ใต้ฐานพระ ในอุโบสถที่พระภิกษุสงฆ์จะลงทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เป็นการเสริมดวงให้กับผู้ที่มาฝากดวง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางวัดได้เน้นว่า การฝากดวงก็ใช่ว่าจะเป็นการแก้ปีชงได้ทั้งหมด ผู้ที่มีดวงชงจะต้องช่วยเหลือตนเองด้วย ด้วยการหมั่นทำบุญ สร้างบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ เข้าวัด การที่วัดต่างๆจัดให้มีการแก้ปีชง การฝากดวง เป็นเพียงกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่มีดวงชงรู้สึกคลายความวิตก เป็นการชักชวนให้คนเข้าวัดทำบุญ ได้ใกล้ชิดพระศาสนา ซึ่งจะเครื่องหนุนนำชีวิตให้พบแต่ความสุข นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ทางวัดยังทำผ้ากันเปื้อนแจกผู้ที่มาฝากดวงด้วย อีกทั้งจะมีการออกแจกผ้ากันเปื้อนตามตลาดต่างๆ ซึ่งทำไว้ทั้งหมด 10,000 ชิ้น

                                                                                                      

แก้ชงวัดท่าไม้2 แก้ชงวัดท่าไม้3 แก้ชงวัดท่าไม้4 แก้ชงวัดท่าไม้5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว