ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านขอม

AD WEB NET 2

 

tp-ผ้าป่าบ้านขอม1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ทางวัดโสภณาราม หรือวัดบ้านขอมได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมี พระครูสาครธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย ศิษยานุศิษย์ อีกจำนวนมากที่มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ โดยในเวลา 9.00 น. ได้มีการตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ขึ้น จากนั้นในเวลา 10.30 น. พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วในเวลา 11.00น. ทุกคนจึงได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล  ซึ่งในวันนี้ก็มีผู้นำอาหาร ขนม น้ำ มาออกร้านเลี้ยงฟรีกันหลายร้าน เสร็จแล้วจึงได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี โดยปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในวันนี้เป็นเงิน 6,098,920 บาท

สำหรับศาลาเอนกประสงค์ที่ทางวัดบ้านขอมกำลังจะสร้างนี้ เป็นแบบก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และยังเป็นการสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง โดยทางวัดจะมีการตอกเสาเข็มต้นเอกในเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นราว 16 ล้านบาท ผู้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมทำบุญ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดโสภณาราม หรือวัดบ้านขอม โทร084-4135152 หรือ 085-1833604

 

tp-ผ้าป่าบ้านขอม2 tp-ผ้าป่าบ้านขอม3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว