ผู้ว่าฯ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนปลาสลิด

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลยกกระบัตร ผู้ประกอบการปลาสลิดผู้ใหญ่เจ้ย โดยมีทางสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดผู้ใหญ่เจ้ย มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับชี้แจงถึงการรวมกลุ่ม, การแปรรูป, การจัดจำหน่าย และปัญหาที่พบในปัจจุบัน ที่ต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือ

footer_master footer_master

โดยกลุ่มปลาสลิดผู้ใหญ่เจ้ยนี้ แม้ว่าปัจจุบันการจำหน่ายจะลดลงจากอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มนี้จะมีการกระจายรายได้สู่สมาชิกในรูปแบบของการจ้างงานทั้งแบบรายวันและรับเหมา ขณะที่วัตถุดิบที่นำมาแปรรูปนั้น ก็มาจากการเพาะเลี้ยงของสมาชิกในกลุ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง                 โดยมีผู้ใหญ่เจ้ยเป็นผู้จัดจำหน่าย ส่วนปัญหาสำคัญที่พบปัจจุบันคือเรื่องของการขอ อย. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งใช้ระยะเวลานาน จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งหากได้การรับรองโดยเร็วนอกจากจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นแล้ว  ยังจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

footer_master

ทั้งนี้หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทราบการประกอบกิจการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดนี้แล้ว ก็ยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในพื้นที่ และรับฟังปัญหาอื่นๆจากพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลหลักห้าอีกด้วย ​

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว