ผู้ว่าฯเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมบริการประชาชนทุกด้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อะไรที่เป็นจุดบอด อะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็ให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เพื่อให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นลดลง เช่น  การตั้งด่านกวดขันช่วงเทศกาล  มิใช่รอให้เหตุการณ์มาเกิดขึ้นบริเวณหน้าศูนย์ฯ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจัดชุดเคลื่อนที่เพื่อตรวจตราสอดส่องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด   โดยเฉพาะถนนสายรองที่เกิดอุบัติเหตุมากกว่าสายหลัก  และหากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจตราของแต่ละศูนย์ไม่เพียงพอ   ก็ให้ขอกำลังเสริมจากฝ่ายปกครอง อส. , อพปร.เพิ่มได้   อีกทั้งในส่วนของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากตั้งด่านตรวจจับแล้วพบว่า เมาแล้วขับ ก็จะทำการเก็บรถของผู้นั้นทันที เพื่อไม่ให้ขับไปต่อ  เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว