ผู้ว่าฯตรวจศูนย์ขึ้นทะเบียนแรงงานประมง

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-เยี่ยมศูนย์11

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งที่นี่จะเป็นการทำงานในขั้นตอนที่สอง หลังจากที่นายจ้างเจ้าของเรือประมงได้ไปยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนแรงงานที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้เปิดรับคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา  มีนายจ้างไปยื่นร้อง  82 ราย จำนวนเรือ 113 ลำ จำนวนความต้องการแรงงาน 1088 คน สำหรับการยื่นคำร้องของนายจ้างจะเปิดไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งหลังจากที่ยื่นคำรองที่สำนักงานประมงจังหวัดแล้ว  ก็ต้องนำแรงงานที่จะขึ้นทะเบียนมาติดต่อที่ศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจสัญญาจ้าง และทางสำนักงานประมงจังหวัดก็จะทำSeabook ให้ โดยจะมีอายุใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือ  ซึ่งในขณะนี้ภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนไปทั้งหมด คาดว่าจะมีจำนวน 7,000 กว่าคน

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้นายจ้างในเรือประมงรีบนำแรงงานในเรือประมงมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดก็คือวันที่ 31 ตุลาคม ส่วนปัญหาของเจ้าของเรือนั้นคือมีความต้องการแรงงานสูงแต่ไม่มีแรงงานที่จะนำมาขึ้นทะเบียน

 

tp-เยี่ยมศูนย์4 tp-เยี่ยมศูนย์3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว