ผู้ประกอบการประมงนับพันร่วมสะท้อนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ประมง

เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการประมงทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการประมงจำนวน22จังหวัดรวมทั้งเจ้าของแพปลาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่า1,000คน นอกจากนี้ยังมีการขึงป้ายผ้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้แบบรายวัน ซึ่งทางด้านผู้แทนกลุ่มประมงบางเสร่ จ.ชลบุรี  บอกว่าปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านบัญชีนั้นสร้างปัญหามาก  ยกตัวอย่างเช่น เรือที่เป็นเครื่องมือควบคุมสามารถทำการประมงได้ปีหนึ่ง220วัน ถ้าคิดเป็นเดือนตกแล้ว18วันต่อเดือน ถ้าบังคับให้จ่ายเป็นรายเดือนคงไม่ได้เพราะวันที่เหลือไม่ได้ออกทำการประมง จึงไม่รู้จะนำเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นค่าแรง ที่ผ่านมาพื้นที่บางเสร่ จะจ่ายเป็นรายวัน วันละ450-600บาท

ประมง2

ส่วนทางด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย บอกว่าในวันนี้เป็นการประชุมในเรื่องกฎหมายการชั่งน้ำหนักปลาและวิธีปฏิบัติรวมทั้งเรื่องที่กรมสวัสดิการแรงงานคุ้มครองแรงงาน ออกระเบียบประกาศที่จะให้พี่น้องชาวประมงจะต้องจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารอย่างเดียว จะทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา การออกประกาศ วันที่31 ตค.60 และให้วันที่ 1 พย. 60 มีผลบังคับใช้เลย นั้นไม่ถูกต้องเพราะไม่มีระยะเวลาให้ปรับตัวนั่นเท่ากับเป็นการบังคับให้ผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องการจ่ายเงินลูกน้องแบบบัญชีก็น่าจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นตู้เอทีเอ็ม หรือเรือบางลำมีการจ่ายเงินค่าแรงแบบรายสัปดาห์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตนคิดว่าควรหาข้อสรุปให้ได้ชัดเจนก่อนจึงดำเนินการบังคับใช้  ในวันนี้จึงได้จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ทำความเข้าใจร่วมกันในด้านกฎหมายร่วมกัน เพื่อที่จะปฏิบัติแนวทางเดียวกันและเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากใบเหลืองของIUUไปได้

ประมง1

สุเมธ/ภาพ/ข่าว