ผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 90 %เมื่อพ้นโทษจะกลับไปกระทำผิดซ้ำ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร  โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมาเป็น ไอซ์ กัญชาแห้ง และพืชกระท่อม ส่วนแหล่งแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบนตามแหล่งชุมชน สถานบันเทิง และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางที่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่ทางผ่านไปยังภาคใต้ ประกอบกับมีการผันตัวจากผู้เสพมาเป็นผู้ค้ารายย่อย ทำให้การแพร่ระบาดกระจายตัวไปทุกพื้นที่

footer_master

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้ฝากถึงทุกหน่วยงานให้ช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหา ในเรื่องของผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีสถิติถึง 90 % เมื่อพ้นโทษจากเรือนจำ จะกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยส่วนใหญ่เมื่อถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ก็จะทำการรวมกลุ่มกันเพื่อวางแผนนัดแนะกันว่า เมื่อพ้นโทษออกไป จะทำการค้ายาเสพติดจุดไหนอีก ซึ่งทำให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่มีวันหมดไปง่ายๆ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว