ผู้ตรวจกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสาวหทัยธร เกษตรวิเศษ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำจังหวัดสมุทรสาครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าหมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 โดยมีนางชริตจาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับ

footer_master

โดยผู้ตรวจราชการ ได้สอบถามถึงการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้มีความสนใจการเชื่อมสัญญาณกับกรมทางหลวง เพื่อตรวจดูเส้นทางต่างๆ ทั้งสภาพการจราจร และจุดเสี่ยงจุดอันตรายจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิการกุศล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างๆ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงตอนนี้ได้มี QR Code Scan สำหรับติดตามสภาพจราจรได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ผู้ใช้ทางจะเดินทางไปภาคไหนของประเทศไทย ก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีเลยว่า เส้นทางไหนมีสภาพการจราจร ณ ขณะนั้น ติดขัด เคลื่อนตัวได้ช้า ชะลอตัว หรือคล่องตัว โดยสามารถเข้าไปแสกนคิวอาร์โค๊ดได้ที่เพจเฟสบุ๊คของกรมทางหลวง

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว