ผลการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะ

tp-ตรวจรถตู้

 

สำหรับการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดและเข้มข้นเป็นพิเศษช่วงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจทะเบียน ตรวจอุปกรณ์ภายในรถ ตรวจสมุดประจำรถ และการรับผู้โดยสาร ซึ่งก็พบว่ารถตู้ทุกคันได้ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างไม่มีการรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และยังมีการกำชับว่าให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

ส่วนเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับ ได้มีการใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกส่งมาให้ใช้ในการตรวจวัด ซึ่งจะต้องมีการกรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ขับลงไป และก็เป่า หลังจากนั้นเครื่องประมวนผลเสร็จก็จะแสดงผล และสามารถปริ้นผลการตรวจวัดได้ทันทีและให้ผู้ขับเก็บไว้เป็นหลักฐาน การตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดในเรื่องนี้

ซึ่งการตรวจนั้นจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำไปตลอดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สำหรับเรื่องการจัดระเบียบรถตู้นั้นตอนนี้ภาพรวมเรียบร้อยมากขึ้น