ผบช.ภ.7 มอบนโยบาย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - ลงตรวจตำรวจ-01

ที่ลานอเนกประสงค์ตำรวจ ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางในการทำงานพร้อมตรวจเยี่ยมตำตรวจ ภ.จว.สมุทรสาครโดยมีพล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าสถานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

s - ลงตรวจตำรวจ-02

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มาตรวจความพร้อมของกองเกียรติยศ, กองร้อยควบคุมฝูงชน, การทบทวนยุทธวิธี และตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ของชุดควบคุมฝูงชนและชุดปฏิบัติการพิเศษอาทิ ปืนไฟฟ้า, ปืนยิงแห, โดรน, โล่ และปืนยิงแก๊สน้ำตา จากนั้นได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้น วินัยสร้างคน คนสร้างหน่วย โดยผกก.หรือหัวหน้าสถานีต้องมีประสิทธิภาพความรู้ความสามารถในการทำงานการบริหารหน่วย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนการทำงาน  ต้องวางแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ มีแผน/มาตรการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน จากการจราจรในถนนพระราม2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในด้านงานสอบสวนดำเนินคดีให้ ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยความสะดวกรวดเร็ว สอบสวนให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด และในการบริหารหน่วยต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ดูแลสิทธิ สวัสดิการอันพึงมีพึงได้ตามกฎระเบียบ สร้างขวัญกำลังใจและความสามัคคีในการทำงาน

s - ลงตรวจตำรวจ-03

s - ลงตรวจตำรวจ-04

s - ลงตรวจตำรวจ-05

s - ลงตรวจตำรวจ-06

สุเมธ /ภาพ/ข่าว