ปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ปิดศูนย์1

สำหรับการเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้เปิดศูนย์ไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ได้มีประชาชนจากทุกภาคส่วนเดินทางมาบริจาคเงินกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากปิดศูนย์ไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สรุปยอดเงินรับบริจาคของสมุทรสาครได้ทั้งสิ้นจำนวน 880,500 บาท โดยเงินส่วนหนึ่งจำนวน 100,000 บาท ได้มอบให้กับรัฐบาลผ่านรายการนายกพบประชาชนไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 780,500 บาท ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจะนำไปมอบให้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 5 กันยายน นี้ เวลา 15.00 น.

                                    

tp-ปิดศูนย์2 tp-ปิดศูนย์3

       เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว