ปิดจุดกลับรถ ซ่อมเสาไฟ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ไฟฟ้า1 tp-ไฟฟ้า2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว) จะทำการเปลี่ยนหัวเสารองรับสายไฟแรงสูงจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ บริเวณเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ริมทางคู่ขนานแถวบ้านบ่อไปจนถึงจุดกลับรถใต้สะพานคลองหลวง หรือแถวโรงเรียนสารสาสน์ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นเก่านั้น หากมีฝนตกฟ้าคะนอง ก็จะทำให้สายไฟอาจขาดได้เนื่องจากรองรับแรงสั่นได้น้อยกว่า ซึ่งหากเกิดเหตุนั้นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ป้องกันไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ โดยเสาไฟที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นจะมีอยู่ประมาณ 80 ต้น ตลอดระยะทางราว 600 เมตร  การเปลี่ยนอุปกรณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องมีการปิดจุดกลับรถใต้สะพานคลองหลวงเพื่อการปฏิบัติงาน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) จึงต้องขอแจ้งปิดจุดกลับรถใต้สะพานคลองหลวง ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น. ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการกลับรถให้ข้ามสะพานเพื่อไปใช้จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งทางเข้าวัดบางน้ำวน

 

 

tp-ไฟฟ้า3

 

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว