ปั่นต่อลมหายใจ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

ส.ต่อลมหายใจ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นต่อลมหายใจ Bike SCB ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน   โดยมีนักปั่นจากหลายชมรมรวมกว่า 1,000 คน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร ธนาคารไทยพาณิชย์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และผู้ที่ชื่นชอบในกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ได้มาร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความสามัคคีและความร่วมมือที่ดี สร้างคุณค่าช่วยเหลือสังคม

ส.ต่อลมหายใจ2

โดยจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิดให้แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน กับ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมการปั่นจักรยานนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่น VIP จำนวน 267 คน ระยะทางปั่น 8 กิโลเมตร และ รุ่นบุคคลทั่วไป จำนวน 1, 008 คน  ระยะทางปั่น 56 กิโลเมตร

ส.ต่อลมหายใจ1

 ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี