ปั่นต่อลมหายใจทำดีเพื่อแม่

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

โต้ง ปั่น1

นายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม  เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ได้เข้ามอบเสื้อปั่นต่อลมหายใจ Bike.SCB ทำดีเพื่อแม่  ให้กับนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเชิญผู้ว่าฯร่วมปั่นต่อลมหายใจ Bike.SCB ทำดีเพื่อแม่ ในวันงาน

โต้ง ปั่น2

ด้านนายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ด้วยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน   ร่วมกับ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร  และธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนนักปั่นร่วมโครงการปั่นต่อลมหายใจ Bike.SCB ทำดีเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วยการปั่นจักรยานที่สามารถสร้างคุณค่าการช่วยเหลือสังคมในการจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิดมอบให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร สร้างความสามัคคีความร่วมมือที่ดีของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการนี้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จึงของเรียนเชิญชาวนักปั่น ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการปั่นต่อลมหายใจ Bike SCB ทำดีเพื่อแม่  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

โต้ง ปั่น3

     เอเซีย ภาพ  /  พรเพ็ญ ข่าว