ปล่อยแถว

AD WEB NET 20-5-60

 

พี่เมธ ปล่อยแถว 1

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน 230นาย

พี่เมธ ปล่อยแถว 2

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุระเบิดบริเวณทางเข้าออกห้องจ่ายยาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯเขตราชเทวี กทม.มีผู้บาดเจ็บหลายราย โดยการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ตัวอาคารและผู้ใช้บริการ คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุประสงค์จะก่อความไม่สงบเรียบร้อยในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยวิธีการต่างๆต่อสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ สถานที่ซึ่งมีประชาชนอยู่หนาแน่น อันจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติม โดยการสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจออกตรวจพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังตรวจตราระวังเหตุในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ../

สุเมธ/ภาพ/ข่าว