ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงลอยกระทงประจำปี 2561 โดยมี พันตำรวจเอกโกศล ยามา รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร, กำลังทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน, อาสาสมัครปกครอง, เจ้าหน้าที่มูลนิธิกากุศล และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย รวมกำลังที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 127 นาย

footer_master

พันตำรวจเอกโกศล ยามา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 7 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2561 โดยกำหนดการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จึงกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจร โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหรือสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสกัดกั้นและตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ที่อาจนำไปใช้ในการกระทำความผิด และตรวจค้นสถานบริการแหล่งมั่วสุมต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
footer_master

ด้านพลตำรวจตรีสามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยอีกว่า เป้าหมายของการระดมกำลังกวาดล้างในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงนี้ ก็เพื่อเป็นการปราบปรามกวาดล้างแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งแหล่งยาเสพติด การพนัน หรือแม้แต่บุคคลต่างด้าวที่อาจจะเข้ามาเพื่อก่ออาชญากรรมข้ามชาติ บุคคลตามหมายจับ รวมถึงสิ่งที่จะนำมาใช้ในการก่ออาชญากรรมผิดกฎหมายทุกประเภทด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการลดภัยอาชญากรรมที่มีอยู่ แม้ในจังหวัดสมุทรสาครจะไม่มากนักแต่ก็ต้องให้ลดน้อยลงไปอีก ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน

สุเมธ/ภาพ/ข่าว