ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่บริเวณหน้าวัดโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโรงเข้ เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ มีการปล่อยปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว  และกุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว ลงในคลองดำเนินสะดวก หน้าวัดโรงเข้   อ.บ้านแพ้ว รวมถึงนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ได้มีการจัดสร้างกร่ำหรือบ้านปลาเอาไว้

footer_master

โดยโครงการดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ     การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและทรัพยากรประมงร่วมกับส่วนราชการ   และเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชนสำหรับนำไปขยายผลในแหล่งน้ำอื่นๆต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว