ปล่อยขบวน

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ปล่อยขบวน 1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบัส เพื่อนำประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ตามโครงการร่วมใจแสดงความอาลัย กราบถวายเป็นพระราชกุศล และศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง  โดยได้มีการจัดขบวนรถบัสจำนวน 10 คัน พร้อมกันที่บริเวณริมถนนพุทธสาคร หน้าร้านครัวต้นกล้วย ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 แห่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ อส. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

พี่เมธ ปล่อยขบวน 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างดีที่สุด ขอให้ช่วยกันเอาใจใส่ตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับ เช่น ในเรื่องของการเข้าห้องน้ำของผู้สูงอายุ การเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดินทาง และการตรวจสอบบุคคลทั้งไปและกลับ ว่าครบจำนวนหรือไม่ เป็นต้น และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำรถทุกคน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในรสบัสแต่ละคันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำรถ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อส.  โดยเมื่อได้ให้โอวาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขึ้นไปบนรถบัสแต่ละคัน เพื่อกล่าวทักทายและขอบคุณผู้ที่เดินทางไปในครั้งนี้ เพราะถือเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสาคร ในการเข้าแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

พี่เมธ ปล่อยขบวน 3

สำหรับประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ ในครั้งที่ 3 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.ชัยมงคล ต.บ้านบ่อ ต.บางโทรัด ต.นาโคก และ ต.กาหลง โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ยังคงจัดให้มีการนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ ตามโครงการร่วมใจแสดงความอาลัย กราบถวายเป็นพระราชกุศล และศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียงอีกทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2560../

พี่เมธ ปล่อยขบวน 4

สุเมธ /ภาพ/ข่าว