ปลูกเมล่อน 9101 บางกระเจ้า

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-เมล่อน1

สำหรับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน มีชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ 9101 ชุมชน และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนของจังหวัดสมุทรสาคร กับชุมชนบางกระเจ้า ที่ได้เลือกโครงการที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การปลูกเมล่อน สำหรับที่นี่เป็นการรวมกลุ่มกันของ 7 หมู่ ในตำบลบางกระเจ้า คือหมู่ 2,3,4,5,6,8,9 ส่วนอีก 2 หมู่ที่เหลือเลือกการเลี้ยงปลา

จากการได้พูดคุยกับนายชูชาติ ธรรมพิทักษ์เดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบางกระเจ้า ประธานโครงการ 9101 ชุมชนบางกระเจ้า อีกครั้งหลังจากที่เคยได้นำเสนอข่าวนี้ไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ตอนนี้ผู้ใหญ่ชูชาติบอกว่า เมล่อนทุกต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ น้ำหนักดี ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็คอยดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหาย คอยให้น้ำ และปุ๋ยตามที่กำหนด รวมทั้งช่วยกันดูเรื่องเชื้อรา หรือแมลงที่อาจเข้าไป หน้าที่สำคัญก็คือ จะต้องคอยผสมเกสรให้กับดอก เหมือนทำหน้าที่แทนผึ้ง คอยดูยอด ดูผล คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้ จะได้เก็บเกี่ยวแน่นอน สำหรับโครงการปลูกเมล่อนนี้ นับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของชาวบ้านที่นี่ เพราะส่วนใหญ่วัยหนุ่มสาวจะออกทำงานโรงงาน ส่วนผู้สูงอายุก็จะว่างงานหรือเย็บจากขาย เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาทุกคนจึงสนใจ และยิ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พ่อหลวงด้วยแล้ว ทุกคนยิ่งยินดีที่จะสานต่อ นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและทุกคนอย่างมาก

             

tp-เมล่อน2 tp-เมล่อน3

        เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว