ปลาสลิดล้นตลาด

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ปลาสลิด1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเทพประสิทธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดที่ศาลาวัดดอนราว อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีผู้เลี้ยงปลาสลิดทั้งในสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี มาร่วมชี้แจงปัญหากันกว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งปัญหาที่พบตอนนี้คือ ปัญหาเรื่องปลาสลิดล้นตลาดและทำให้ราคาปลาสลิดตกต่ำลงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตอนนี้ปลาสลิดสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท ในขณะที่ช่วงปกติจะราคาประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท อีกทั้งยังไม่มีตลาดส่งออก สาเหตุที่ทำไมปลาสลิดจึงล้นตลาดและราคาตกต่ำ ผู้เลี้ยงบอกว่า เนื่องจากมีผู้เลี้ยงปลาสลิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1,000 ราย แต่พบว่ามาขึ้นทะเบียนเพียง 100 รายเท่านั้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถประเมินได้ว่า มีผู้เลี้ยงเท่าไหร่ เนื้อที่การเลี้ยงแค่ไหน จำนวนผลผลิตที่ได้ต่อปีกี่ตัน  นอกจากจำนวนผู้เลี้ยงจะมากขึ้นแล้ว จำนวนการเลี้ยงในแต่ละบ่อก็มากขึ้นด้วย แต่ในทางกลับกัน ปลาสลิดแดดเดียวซึ่งคนนิยมรับประทานมากกว่าปลาสลิดสด ยังมีราคาที่แพงเท่าเดิม คือกิโลกรัมละประมาณ 300 บาท ทำให้ไม่ค่อยมีคนซื้อเนื่องจากราคาสูง ปลาสลิดสดจึงไม่มีที่ระบาย แต่ก่อนนั้นยังพอส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้บ้าง แต่ตอนนี้กลับโดนตลาดเพื่อนบ้านโจมตี อย่างเช่น เขมร ที่เมื่อก่อนไทยส่งปลาสลิดไปจำหน่าย แต่ตอนนี่เขมรเลี้ยงปลาสลิดเองได้ และส่งเข้ามาขายในไทยที่ราคาและคุณภาพก็ดีกว่าด้วย ส่วนเมียนมานั้นเคยมีเกษตรกรเดินทางไปดูตลาดก็พบว่า กำลังการซื้อไม่ไหวเพราะค่าครองชีพต่ำ ตลาดกลุ่มนี้จึงไม่สามารถรองรับปลาสลิดของไทยได้  ซึ่งผู้รับซื้อรายใหญ่ที่เข้ามาซื้อปลาสลิดในสมุทรสาครมีเพียง 4 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนซื้อเดิมที่เคยทำการค้าอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดต้องการก็คือ อยากให้ภาครัฐช่วยหาทางขยายตลาดให้กว้างขึ้น หากเป็นตลาดต่างประเทศได้ยิ่งดี ส่วนเกษตรกรบางกลุ่มได้มีการพัฒนารูปแบบปลาสลิดแดดเดียวให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น บรรจุภัณฑ์ทันสมัยเพื่อจะได้เปิดตลาดในกลุ่มห้างสรรพสินค้า

 

tp-ปลาสลิด2 tp-ปลาสลิด3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว