ปลัดเทศบาลฯ เผยมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงหน้าฝนลมแรง

ADS-WEB-NET POST WEB 390

ปลัด1

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารว่าที่ผ่านมาเทศบาลนครสมุทรสาครได้ร่วมมือกับหน่วยงานสื่อสารมาตลอด ทั้งเรื่องการจัดรถยกสนับสนุนหรือจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แต่ในช่วงนี้ได้เข้าสู่หน้าฝนทำให้มีลมแรงจนอาจทำให้สารสื่อสารเหล่านี้หลุดจากที่ยึดบนเสาได้ ร่วงหล่นลง ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯ ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตราย ซึ่งหากพบก็จะรีบดำเนินการประสานเจ้าของสายสื่อสารนั้นให้มาดำเนินการโดยเร็ว หรือถ้าไม่เป็นอันตรายเกินไปต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ ยกให้สูงขึ้นจากพื้น เพื่อป้องกันอันตรายในเบื้องต้นระหว่างรอเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

ปลัด2

นายชิงชัยฯ บอกอีกว่า ในส่วนอื่นๆที่ทางเทศบาลฯ สามารถดำเนินการได้คือ การดูแลระบบไฟฟ้าชุมชน กับการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารต่างๆ จนทำให้เกิดการชำรุดเสียหายขาดร่วงลงมา ซึ่งทั้งนี้ยังก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสายไฟหรือสายสื่อสารร่วงหล่นลงมา ก็ขอให้รีบแจ้งมาที่เทศบาลทันที เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บให้ก่อน หรือประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าดำเนินการแก้ไขทันที

ปลัด3

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวเรื่องสาไฟฟ้าและสายสื่อสารนั้น เทศบาลได้มีการวางแผนงานและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไปแล้ว และมีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนี้ไปก็จะได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งก็คาดว่าหากประชาชนเห็นชอบด้วย ทางเทศบาลฯ ก็จะเร่งประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด หรือ อบจ.มาดำเนินการ และอาจจะเริ่มต้นได้ในปีงบประมาณ 2564–2565 เป็นต้นไป

ปลัด4

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว