ประเพณีลอยกระทง อ้อมน้อย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - อ้อมน้อย1

ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  ณ  บริเวณสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย  โดยได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลอ้อมน้อย กรรมการชุมชน  อสม. ชมรมผู้สูงอายุ สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานของเทศบาลนครอ้อมน้อย เข้าร่วม และร่วมกันจัดงานประเพณีลองกระทงในครั้งนี้

fm - อ้อมน้อย2

โดยเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดกระทงประเภทสวยงาม  ผลการตัดสินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2  , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย พร้อมทั้งมีการประกวดหนูน้อยนพมาศประเภทภายในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งเมื่อประกาศผลผู้ชนะการประกวด พร้อมมอบรางวัลในกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นแล้ว ประธานในพิธีก็ได้เป็นผู้นำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ก่อนที่จะได้มีการลอยกระทงตามประเพณีร่วมกัน

fm - อ้อมน้อย3

fm - อ้อมน้อย4

fm - อ้อมน้อย5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว